XV. Mozgás és ingázás

Amikor a Snellen-teszttáblán az egyik betűről a másikra ugrik a szem, vagy akár egyetlen betű egyik oldaláról a másikra, nemcsak a betű, hanem az egész sor és az egész teszttábla úgy tűnik, mintha oldalirányban elmozdulna, mozogna. Ez az elmozdulás azonaban nem valós. A szemmozgásoknak köszönhető, és a tárgy mindig a szem mozgásával ellentétes irányban mozog. Ha egy betű felső részét nézünk, akkor a betű középpontja a látás vonala alá esik, így az lefelé mozog.

A szem egy pontot a másodperc töredékénél hosszabb ideig nem képes nézni. Ha megpróbálja, feszültség jön létre, és a látás romlik. Ezt azonnal észlelhetjük, ha kipróbáljuk és a betű apró részletét élesen tartjuk huzamosabb ideig. Nem számít, hogy milyen jó a látásunk, el fog kenődni hamarosan, vagy akár gyorsan el is tűnik. Néha ez az élesen tartás olyan erőfeszítés, hogy fájdalmat okoz. Néhány kivételes esetben a pácienseknek úgy tűnhet, hogy képes a pontot hosszabb ideig is megtartani, de ez csak a látszat. Valójában csak azért tűnik élesnek, mert a szem még mindig mozog öntudatlanul, ami még mindig elég gyors ahhoz, hogy a tárgy képét folyamatosnak, tehát élesnek lássák.

Az emberi szem és tudat erre a gyors mozgatásra erőltetés ill. feszültség nélkül csak akkor képes, ha a szem mellett a tudat is nyugalomban van, így mindkettő maximális hatékonysággal működik. Ha a szem bármilyen kitérést tesz ettől, ideiglenes fénytörési hibát okoz, de ha a mozgás kicsi, a hiba elenyésző. A mikromozgatások általában annyira gyorsak, hogy a hiba nem tart elég sokáig ahhoz, hogy a retinoszkóp (szemtükör) észlelje. Amikor a szem jól végzi mikromozgatásait, a fénytörés hibája nem észlelhető. Minél gyorsabb a szem öntudatlan mozgatása, annál jobb a látás, de ha tudatosan próbáljuk túl gyorsan mozgatni a szemünket, az feszültséget fog eredményezni.

A látás javításának egyik legjobb módszere a jó látással járó öntudatlan mozgatás utánzása és az ezalatt végbemenő látszólagos elmozdulás észlelése volna. Akár tökéletes, akár hibás látásnál jót tesz a tudatos mozgatás és lengetés. Nem csak a hibás látás javítható így, de az egészséges látás is fejleszthető. Hibás látás esetén a mozgatás, ha megfelelően csinálják, hasonlóan pihenteti a szemet, mint a tenyerezés, és mindig javítja és csökkenti a fénytörési hibákat.

Amikor a lengetés hatásos a közeli pontnál, a távolságot fokozatosan lehet növelni, amíg ugyanaz létre nem jön 6 méterről is.

Ha a szemeket lecsukjuk, majd tenyerezéssel megpihentetjük, a mozgatás és lengetés gyakran hatékonyabb. A pihentetést és a mozgatást felváltva végezve, a rendkívül gyengén látó egyének is néhány hét alatt ideiglenes vagy állandó gyógyulást érhetnek el.

Akár képzelt, akár valós a lengetés , a páciensben tudatosul egyfajta ellazulás, mely az egész testet átjárhatja ingázás közben. Az ingáztatást bármilyen tárggyal el tudjuk képzelni. A mozgást bele lehet képzelni a test bármelyik részébe. Átvetíthető abba a székbe, amelyikben a páciens ül, vagy bármire a szobában, vagy bármilyen emlékképre is. Az épület, a város, az egész világ valójában úgy tűnhet, mintha mozogna. Amikor a páciensben tudatosul az egyetemes ingázás érzése, nem emlékszik már, mivel kezdte a gyakorlatot. De amíg képes fenntartani a mozgást a szem eredeti mozgásával ellentétes irányban, vagy a felidézett képen, az ellazult állapot fennmarad. Ha az irányt megváltoztatja, stressz jön létre. Az egyetemes lengést csukott szemmel könnyebb végezni, majd hamarosan képesek lesznek arra is, hogy nyitott szemmel tegyék ugyanazt. Később, az ellazulás érzése lengetés nélkül, tudattalanul is bejön, de bármikor produkálható, az ingázás puszta elképzelésével.