XVII. A kedvezőtlen feltételek is javítják a látást

A szemhigiéniára vonatkozó elfogadott elképzelések szerint a szemeket védeni kell az olyan (gyakran nagyon nehezen elkerülhető) hatásoktól, mint a vakító fények, mesterséges világítás, rossz megvilágítási viszonyok, villódzás, apró betűk, olvasás mozgó járműveken vagy fekve stb., ami a legtöbb emberben „látásromlást okozó" hiedelemmel társul. A fenti tényezőket mindig is károsnak tekintették, és könyvtárnyi irodalom született az állítólagos szörnyű hatásaikról. Ezek a feltételezések homlokegyenest ellent mondanak az igazságnak. Ha a szemeket megfelelően használjuk az ún. kedvezőtlen feltételek mellett, nem csak, hogy nem károsítják a látást, hanem éppenséggel hasznukra válhat. Az ilyen körülmények ráadásul még nagyobb mértékű ellazulást is teremtenek, mint a kedvező fényviszonyok. Az persze igaz, hogy a kérdéses feltételek némi kényelmetlenséget okozhatnak először jó szeműeknél is. Egy alaposabb tanulmány kimutatta, hogy a rosszul látók nál ez a kezdeti kellemetlenség fokozottabb, de a központi beállítás javulásával és gyakorlásával, gyorsan hozzászoknak a rossz körülményekhez, sőt a látás hasznára válik minden.

A hirtelen fényingadozás kétségtelenül sok embernek kényelmetlenséget okoz, de közel sem ártalmas. Sőt megfigyeléseim során jótékony hatását figyeltem meg. A jól látó szem pupillája nem változik észrevehetően a megvilágítás ingadozásakor. A jól látókat az ilyen változások nem zavarják. Egy páciensnél megfigyeltem, hogy kijött egy rosszul megvilágított szobából, közvetlenül a napba nézett, majd visszament, felvett egy újságot, és azonnal olvasni tudta.

Amikor a szem nem lát jól, a pupilla általában összehúzódik a fényben, míg a sötétben kitágul, de megfigyeltem olyat is, amikor a sötétben is egészen parányi volt. Ha az összehúzódás akár a fény vagy sötétség hatására megy végbe, az oka mindkét esetben ugyanaz: a feszültség. A hibás látásúaknál nagyobb problémát okoz a fény intenzitásának megváltozása. A tünet azonban mindig ideiglenes, és ha a szem tartósan ki van téve az ún. „rossz" feltételeknek, az jó hatással van a látásra.

Erre kitűnő gyakorlat a világosban és a rosszul megvilágított helyen történő olvasás váltogatása. Vagy sötétségből világosba menni, és fordítva. A fény gyors és nagymértékű ingadozása, valamint az ilyen hatásokon alapuló mozifilmek képei, hosszú távon jót tesznek a szemnek. Mindig azt tanácsolom a pácienseknek, hogy menjenek moziba gyakran és gyakorolják a központi beállítást. Hamarosan hozzászoknak a pislákoló fényhez, és később más fényhatások és tükröződések is kevesebb gondot okoznak.

Ha meg akarod őrizni az éleslátásodat, akkor ne olvass mozgó járművön! - szól a figyelmeztetés. A mai életvitel mellett, időnk jó részét kell mozgó járművekben tölteni. Sokunknak nem is jut idő máshol olvasni, így hiába várjuk, hogy valaha is le fognak erről szokni. Szerencsére a tények nem bizonyították az ártalomról szóló elméletet. Amikor a nézett tárgy akár kevésbé, akár gyorsabban mozog, feszültség, látásromlás eleinte mindig jelentkezik, de csak ideiglenesen, és végül mindig javulás lesz belőle.

Aki fényképészeti eljárássalkészült mikrobetűket tud olvasni, azonnal megszabadul a fájdalomtól és más diszkomfort érzettől.. Azok, akik ilyen kicsi betűket nem tudnak olvasni, elég, ha csupán nézegetik.

Bárki olvashat fekve, a szokásos feltételek mellett is, minden nehézség nélkül.

Tehát a látás szokatlan körülmények között jó szellemi tréning. A kedvezőtlen körülmény először zavaró, de ha megszokjuk, a tudati kontntroll, és ebből kifolyólag a látás is javul. Azt tanácsolni, hogy kedvezőtlen feltételek mellett ne használjuk a szemeket olyan, mintha azt mondanánk, hogy az, aki néhány héten keresztül ágyban feküdt, és nehezére esik a séta, az tartózkodjon tőle. Természetesen a fokozatosság mindkét esetben fontos.

A jó látás hét feltétele:

  1. 1. A tökélestes látás mindig megfigyelhető a jó szemben, de csak kedvező feltételek mellett.
  2. 2. Központi fikszáció/beállítás: egy betű vagy egy betű részlete akkor a legélesebb, ha pont rá nézünk.
  3. 3. A szem mozgása: A szem gyorsan és folyasmatosan mozog a nézett részleten.
  4. 4. Lengetés: ha a mozgás lassú, a betűk olyanok, mintha egyik oldalról a másikra, vagy más irányban mozognak, mint egy inga.
  5. 5. Tökéletes memória: a betűk színe, háttere, a nézett tárgy minden részlete tökéletesen, folyamatosan a látással egy időben mint emlékkép is jelen van a tudatban.
  6. 6. Jó képzelet: a betűk fehér részét fehérebbnek látjuk a valóságosnál, és a fekete rész feketéje sem halványodhat a távolság, a megvilágítás, a méret és az alakjuk változása esetén.
  7. 7. Jó látás esetén a szem és az elme tökéletesen relaxált állapotban van, amit mindig ki is lehet mutatni.

Ha a hét alapelem közül az egyik tökéletes, mindegyik tökéletes.