XVIII. Optimumok és pesszimumok

A fénytörési hibák ellenére majdnem minden esetben van néhány tárgy, amelyeket teljesen élesen is látnánk szemüveg nélkül, csak nem tudatosul bennünk Az ilyen körülmények esetén látottakat „optimális"-oknak (optimum) neveztem el. Másrészt vannak olyan tárgyak, amelyeket még a jó szeműek is mindig hibásan látnak. Azonnal fénytörési hiba keletkezik, amit a szemtükör is jelez. Az ilyen esetben látott tárgyakat „pesszimum"-nak neveztem el. Egy tárgy attól függően válik optimummá vagy pesszimummá, hogy milyen hatással van ránk és néhány esetben könnyen bemutatható és megérthető az egész.

Sok gyereknél az anyuka arca optimum, egy idegen arc pesszimum. Egy varrónő például mindig be tudta fűzni a tűbe a cérnát szemüveg nélkül, de feltette, ha gombot varrt, mert a gomblyukat nem látta. Tanárként is dolgozott és a gyerekeket butának tartotta azért, mert nem tudtak különbséget tenni a két fekete színárnyalat között. Ugyanakkor össze tudta párosítani a színeket emlékezetből, anélkül hogy megnézte volna a mintát. De egy selyemszál vékonyságú fekete sort már nem tudott elolvasni a minibetűkkel nyomtatott Biblia szövegében és nem volt képes elképzelni még egy fekete pontot sem. Egy kádárműhelyben dolgozó alkalmazott, aki évekig selejtes hordók kiválasztásával foglalkozott, amik elég gyorsan jöttek feléje ferde szögben, akkor is el tudta végezni a munkáját, amikor látása máskülönben már meglehetősen rossz volt. Ugyanakkor munkatársai, akik sokkal jobban látták a Snellen táblát, mint ő, képtelenek voltak kiválogatni a hibás hordókat. A példák azt mutatják, hogy a megszokott tárgyak ismerős volta tette lehetővé, hogy erőltetés nélkül nézzenek, vagyis anélkül, hogy megpróbálnák direkt látni azokat. A hordók a kádárnak jelentkeztek optimumként, a tű foka, a selyem cérnaszál, a szövetek színárnyalatai a varrónőnél voltak optimumok. Az ismeretlen tárgyak, mindig pesszimumként jelennek meg.

Más eseteknél semmivel nem magyarázható az a sajátosság, hogy mitől lesz valami pesszimum vagy optimum. Nincs ésszerű magyarázat arra, hogy valami miért optimum az egyik szemnek és miért nem az a másiknak. Vagy miért optimális egyszer egyik távolságból, máskor meg miért nem, pedig ugyanonnan nézzük. Igy vagyunk ezzel a Snellen tábla betűivel is. Egy beteg, például, látta a K betűt 40, 15 és 10 lábról, de más betűt nem látott abban a sorban, ugyanolyan távolságból, habár a legtöbb páciens látna néhányat, már csak a betűk egyszerűbb rajzolata miatt is.

A pesszimumok is lehetnek épp úgy megmagyarázhatatlanok, akár az optimumok. A „V" betűnek olyan egyszerűek a vonalai, hogy sok ember el tudja olvasni, holott más betűket nem látnak ugyanabban a sorban. Néhányan nem ismerik fel semmilyen távolságból, habár más betűket ugyanakkor el tudnak olvasni ugyanabban a szóban, vagy a Snellen táblán ugyanolyan méretű betűknél. Néhányan, nemcsak nem ismerik fel a V betűt a szóban, sőt, el sem tudnak olvasni olyan szavakat, amiben V betű van. A pesszimum miatt ilyenkor más tárgyak látása is gondot okoz. A kérdéses tárgy, vagy betű csak bizonyos szituációban válik pesszimummá. Egy betű például pesszimum lehet, ha egy sor, vagy mondat elején és végén van, míg olvasható, ha más helyütt van. Amikor felhívoma a beteg figyelmét arra, hogy logikus volna, ha egy betű jól látszik egyik helyen, akkor a másik helyen is jól kellene látni ugyanabból a távolságból, akkor a pesszimum sok esetben megszűnik.

Egy pesszimum, vagy az optimum hol eltűnik, míg másszor megjelenik. Ez a fényerőtől és a távolságtól is függ. Egy tárgy, ami pesszimum volt mérsékelt fényben, optimum lesz például erősebbnél, de akár gyengébbnél is. Egy pesszimum 6 m-ről optimummá válik 9 m-ről, vagy 0,6 m-ről, és ami pesszimum, ha közvetlenül ránézünk, azt élesen fogjuk látni, mert épp optimunként jelenik meg, ha a központi beállításon kívülre esik.

A legtöbb embernek a Snellen tábla pesszimum. Ha viszont tökéletesen látod a Snellen táblát, akkor majdnem mindent optimumként látsz a világban. Azok, akik nem látják jól a betűket a teszt táblán, sokszor probléma nélkül látják az ugyanolyan méretű és távolságban lévő tárgyakat. Amikor a betűket hibásan, vagy egyáltalán nem látni, vagy ha a páciens nem a látás tudatával nézi a nézni valót, a fénytörési hiba mélyül. Ha a beteg üres fehér papírt néz, nincs látásproblémája, de ha a Snellen tábla alsó részét nézi, ahol annyira kicsik a betűk, hogy szinte olyan üresnek tűnik az egész, mintha az üres fehér lapot nézné, akkor a fénytörési hiba mindig kimutatható. Ha a Snellen táblán eltakarjuk a számára még látható betűket, az eredmény ugyanaz. Röviden, akkor beszélünk pesszimumról, ha a páciens nincs tudatában annak, hogy ránézett valamire. Ez a jelenség nagyon általános. Amikor a teszt táblát nem központi beállítással nézzük, akkor gyengül általában a központi beállításon belülre eső terület élessége is, mert nem oda figyelünk.

Például, amikor egy páciens zöld tapétára néz messzebbről és olyan jól látja, mintha közelről nézné, nincs gond. De ha olyan Snellen táblát helyezünk a nézett tapétarész mellé, melyen a betűket nem nagyon, vagy egyáltalán nem látja az illető, a retinoszkóp fénytörési hibát fog mutatni. Amikor a látás javul és a „pesszimum - betűk" száma csökken, az „optimum betűk" száma egyre nő, míg végül a teljes tábla optimummá válik.

A pesszimum, hasonlóan az optimumhoz, a tudat terméke. A pesszimum egy olyan valami, ami összeköttetésben van a látni akarás erőltetésével, a rossz nézési szokásainkkal, azaz a feszültséggel, a megerőltetéssel. Az optimum pedig olyasfajta valami, aminél nincs jelen ilyen függőség. Ezeket nem a fénytörési hiba hozza létre, hanem épp ellenkezőleg, ez okozza a fénytörési hibákat. Amikor a feszültség csökken, megszűnik, csökken a pesszimum és optimummá válik.